Skutkärrsvägen 31 Stureby Stockholm.

Fasadputs – Villa byggår 1940.

Fasadrenovering utförd på Skutkärrsvägen 31 i Stureby Stockholm.

Framtagning av vita släta kalkmålade fönsterfält samt hörnfält. Fasadputsning utfördes med ädelputs. Ädelputsning utfördes med trattspruta sk stänkputsning.

Målningingsarbete.

Takfot skrapades och målades vit. Fönsterkarmar och fönsterbleck målades vita. Hängrännor och stuprör målades i svart kulör. Sockel putslagades och målades med en gråtonad nyans.

Sågverksgatan 7 Stureby Stockholm

Villa i Stureby byggd 1947.

Fasadrenovering utförd i Stureby på Sågverksgatan 7.

Balkongintäckning demonterades.Takfot skrapades och målades 2 ggr. Undertak och pelare vid entredörr samt överliggande plåttak målades. Fönster målades i vit kulör. Tvättning av fasadyta. Fasadputsen kompletterades och avfärgades med Weber opigmenterad stänkputs. Sockel putslagades och målades 2 ggr.

Plåtbeslag.

Samtliga fönsterbleck ersattes med vita nya bleck även nya stift och omtag runt stuprör monterades.

Svedmyrastigen 31 Enskede Stockholm

Villa Byggår 1955

Renoverad fasadputs i Enskede Stockholm.

Spritputsad fasad som renoverats och återställts till ursprungligt skick efter fönsterbyte. Fasadputsen är målad med kalkfärg.

Målningsarbete.

Fönsterfält har målats vita.Takfot och vindskivor har skrapats och målats. Sockelputsen är renoverad och målad. I samband med fasadrenovering tvättades också tegeltaket.

Enskede Ängsvägen

Byggår 1910.

Mindre skada putslagas. Fastigheten ligger i Gamla Enskede.

Parhus med äldre spritputsad fasad. Punktlagad skada i fasadputsen. Lös sittande puts knackades ned. Skadan är putsad och belagd med spritputs för att slutligen kalkmålas i likvärdig kulör.

Sockerbagarvägen 17 Sköndal Stockholm

Byggår 1954.

Renoverad fasadputs av tvåplansvilla i Sköndal Stockholm. Målning utav takfot och vindskivor utfördes i samband med fasadrenovering. Montering av nya hängrännor och stuprör. Tvättning av befintligt tegeltak.

Sockerbagarvägen 19 Sköndal Stockholm

Fasadrenovering utförd i Stockholm Sköndal.

Villa Byggår 1955.

Renoverad fasadputs efter tidigare fönsterbyte i Sköndal. Även garageöppning har murats igen och putsats.

Takfot och vindskivor har skrapats och målats i vit kulör. Hängrännor och stuprör har bytts ut till matchande färg avseende fönster. Nya ventiler är monterade.

Fasadputsen är kompletterad och är slutligen stänkputsad med vit ädelputs. Sockelputsen är målad i en gråtonad kulör.

Ekerö

Slamning av tegelfasad.

Slamning av rött tegel.Byte av träpanel samt målning av sockel.Arbetet utfördes på garagebyggnad Ekerö.

Svedmyrastigen 33 Enskede Stockholm

Fasadrenovering utförd i Enskede Stockholm.

Villa Byggår 1954.

Renoverad spritputsad fasadputs med vita fönsterfält.

Målningsarbete.

Takfot och vindskivor tvättades och renskrapades från lös sittande färg för att sedan målas. Sockelputs har lagats från putskador och målats.

Liljevalchs konsthall

Fasadputs i Stockholm.

Gatufasaden på Liljevalchs konsthall återställd till sin forna glans fram till årskiftet 2013 – 2014.

Fasadkompaniet AB fick det prestigefyllda uppdraget att vara med och renovera gatufasaden på Liljevalchshuset på Djurgården under 2013. Detta är en fasadrenovering som vi känner är speciell och ligger oss varmt om hjärtat att ha fått tagit del av.

Lite om Liljevalchs bakgrund.

Fastigheten Liljevalchs är blåklassad av  Stadsmuseet i Stockholm. Det innebär att fastigheten bedöms att ha högt kulturhistoriskt värde.

Liljevalchs huset är känt  sedan lång tid tillbaka som konsthall. Byggnaden byggdes mellan 1913 -1916 efter arkitekt  Carl Bergstens ritningar. Fastigheten vart färdigställd och invigdes 1916. Syftet med fastigheten var att göra konst mer tillgänglig för allmänheten. Fastigheten är belägen i kvarteret konsthallen. Gatuadressen är Djurgårdsvägen 60 på södra Djurgården.

Entreprenad fasadrenovering.

Arcona AB  ansvarade för upphandlingen av fasadentreprenör för renovering av gatufasaden på Liljevalchs huset. Uppdraget gick till Fasadkompaniet ab som har lång erfarenhet och gedigen kunskap om att utföra fasadrenoveringar i Stockholm.

Återställande av fasaden.

Uppdraget börjande med en sedvanlig analys av putsfasadens uppbyggnad. Putsuppbyggnaden på underliggande fasadtegel består av grundputsning samt ett genomfärgat kalkbruk som även har avfärgats med traditionell  kalkfärg. Fasaden rengjordes noggrant med tvättning. Skadade partier (bomputs) på fasaden knackades bort och lagades med ett noggrant utvalt kalkbruk. Slutligen avfärgades (målades)fasaden med traditionell kalkfärg i 5-7 skikt och avslutades med fixering med kalkvatten.

Bromma

Utförd fasadrenovering i Bromma.Fasaden är stänkputsad med ädelputs.