Fasadputs Bromma.

Fasadrenovering Bromma belägen i Södra ängby Stockholm.

Renoverad fasadputs i Bromma – Södra ängby. Södra ängby är ett område i Stockholm med många vackra hus med fasadputs.

Denna fasad har renoverats och återställd till ursprunglick skick och utseende. Ytskiktsputsning är utförd med vit ädelputs som har blivit stänkputsad och ger en knottrig struktur. Underdel av balkong samt tillhörande pelare har också stänkputsats med ädelputs.

Målningsarbete.

Målning av takfot samt underhållsarbete av fönster med komplettringskittning och målning. Sockelputs har lagats och målats.

Balkongräcke samt räcke vid betongtrappa har skrapats och rostskyddsbehandlats och slutligen målats i vit kulör.

Ytterdörr har omsorgsfullt sicklats och slipats för att behandlats med matt lack. Slutresultatet blev mycket bra.

Plåtarbete.

Nya fönsterbleck har måttanpassats och monterats på samtliga fönster i vit kulör med putsgavlar och rätta mått på djup.

 

Fasadputs i Bromma. Ett av Stockholms vackraste områden med fasader av puts.

Har ditt hus behov av fasadrenovering? Vi renoverar fasadputs i Bromma på alla typer av villor och flerfamiljshus. Kontakta oss redan i dag för mer information.

Fasadputs-Stockholm

Älvsjö

Fasadrenovering utförd i Älvsjö Stockholm.Fasaden stänkputsades med ädelputs.

Sundbyberg

Renoverad fasadputs på fastighet i Sundbyberg.Denna fasad har stänkputsats med stänkputs.

Nynäsvägen 371 Gamla Enskede Stockholm

Flerfamiljshus Nynäsvägen 371 Enskede Stockholm.

Fasadrenovering utförd i Gamla Enskede. Takfot har skrapats och målats. Hörnfält och fönsterfält har kalkmålats vita.Fasadputsen har kalkmålats med en gråtonad kalkfärg. Sockelputsen målades i en svart kulör.

Renovering av tegeltak.

I samband med denna fasadrenovering renoverades taket. Papp och läkt byttes ut till nytt för att sedan beläggas med nya betongpannor. Samtliga plåtbeslag byttes ut. Nya detaljer gällande taksäkerhet monterades.

Farsta strand

Fasadrenovering utförd i Farsta strand. Kvastad fasadputs med kalkavfärgning.

Danderyd

Fasadrenovering utförd i Danderyd.Fasadputsen har kalkmålats.

Gamla Enskede

Renoverad fasadputs i Gamla Enskede Stockholm.

Fasadrenovering utfördes efter fönsterbyte. Stänkputsad med ädelputs.

Örby

Renoverad fasadputs utförd i Örby Stockholm.Fasaden har stänkputsats med ädelputs.