Fasadputs Stockholm - Fasadkompaniet ab är specialiserade på traditionella fasadputser och arbetsmetoder.

Europa har en lång tradition av fasadputs. Dom flesta av våra fasader som består av fasadputs är uppbyggda med traditionella fasadputser, material och arbetstekniker. Att blanda traditionella med nya och ofta felaktiga material är sällan en bra lösning och kan i förlängningen leda till att man måste putsa om sin fasad redan efter några år. Som fasadentreprenör när vi utför en fasadputsning har vi möjligheten att skapa mervärden för våra kunder och vår omgivning genom god kvalitet, kostnadseffektiva och hållbara lösningar och yrkesskicklighet.

Alla fastighetsägare vare sig man bor i villa eller förvaltar ett större flerfamiljshus så ställs man inför många frågor när man upptäcker skador i sin fasadputs. När en skada uppstår någonstans i fasadputsen behöver det inte innebära att resterande av fasadputsen är i samma tillstånd. Övrig fasadputs kan vara i mycket bra kondition. Här får man börja med att granska hur omfattande putsskador den befintliga fasadputsen har. Man granskar även konditionen på övrig fasadputs och i från detta resultat beslutar man sedan vilken typ av åtgärd man bör utföra. Vi återställer din fasadputs och ger din fasad ett nytt attraktivt yttre. Ett brett urval av kulörer ger dig stor möjlighet att färgsätta din fasadputs efter dina egna önskemål. Vi på Fasadkompaniet AB erbjuder fasadrenovering av alla typer gällande fasadputs. Vi utför även putsarbeten även inomhus.

Vi renoverar fasadputs i Stockholm.

Nya fasadprodukter och material kommer ständigt ut på marknaden och för att sedan försvinna efter en tid då oförutsedda skador visar sig. Varje fasadputs är unik på sitt eget sätt och därför kan man inte utgå från generella lösningar. Olika fasadputser kräver olika arbetsmetoder beroende på hur tidigare fasadrenovering har utförts. Innan vi påbörjar vår fasadrenovering  genomför vi en grundlig kontroll av den aktuella fasadputsen – allt från material till metod och tillvägagångssätt går vi igenom för att säkerställa att högsta kvalitet sammanfaller med längsta möjliga livslängd. Som företag arbetar vi för att uppfylla dina önskemål och förväntningar på bästa möjliga sätt. Vi har utfört fasadrenoveringar bla i Danderyd, Bromma, Sollentuna, Enebyberg för att nämna några områden där vi är verksamma.

Är du/ni berättigad till Rotavdrag så hjälper vi självklart till att beräkna er kostnad. Mer information hittar du här.

När fasader är som vackrast - En bra utförd fasadputsning ger din fastighet ett vackert och tilltalande utseende.

Många fastighetsägare har ädelputs på sin fasad som innehåller en tillsats av glimmer som man helst vill bevara eller återställa  till ursprungsskick. Detta glimmer ger ett vackert,gnistrande  liv i fasadputsen. Ädelputs kan utföras med olika strukturer. Vi på Fasadkompaniet AB utför alla typer av strukturer och putsarbeten. Traditionella fasadputser och material är att föredra eftersom dom har väl dokumenterade egenskaper. Man vet hur dom åldras och påverkas av våra väderförhållande.

Fasadputs-Stockholm-Älvsjö

Att utföra en fasadrenovering ger ett rejält ansiktslyft av din fastighet.

Underhåll av fasaden är en central och mycket viktig del fastighetens funktionalitet. Fasaden ska skydda mot väder och vind och samtidigt ge ett bra skydd åt bakomvarande konstruktioner. Att anlita ett företag med lång erfarenhet av fasadrenoveringar och som vet exakt hur arbetet ska utföras ger dig dom bästa förutsättningarna för att få ett bra slutresultat. Vår gemensamma erfarenhet av fasadputs är stor och vi har utfört många fasadrenoveringar i Stockholm av fastigheter som består av fasadputs. Planerar du att renovera din fasadputs?. Hör av dig till oss!

Välkommen till oss.