Fasadputs Stockholm - Fasadkompaniet ab är specialiserade på traditionella fasadputser och arbetsmetoder.

Stockholms innerstad  och stora delar av våra förorter har många vackra fasader som består av fasadputs. Flertalet av dessa fasader är putsade med traditionella välkända material och arbetsmetoder med anor som går långt tillbaka. Att felaktigt blanda i hop olika typer av putsbruk i en och samma fasadputs kommer inte att leda till någon hållbar fasadrenovering. Detta leder snarare till att man troligen måste renovera om fasadputsen ytterligare en gång till inom en snar framtid. Som fasadspecialister i Stockholm när vi utför en fasadputsning tänker vi också på att vi skapar ett mervärde för våra kunder och omgivning. Vi åstadkommer detta genom att hålla god kvalitet när vi renoverar fasadputs och tillsammans med ett högt kvalitetstänkande utför vi kostnadseffektiva och hållbara lösningar för varje enskild fasadrenovering.

Alla fastighetsägare vare sig man bor i villa i någon av Stockholms förorter eller förvaltar ett större flerfamiljshus i vår innerstad så ställs man inför många frågor när man upptäcker skador i sin fasadputs. När en skada uppstår någonstans i fasadputsen behöver det inte innebära att resterande av fasadputsen är i samma tillstånd. Övrig fasadputs kan vara i mycket bra kondition. Här får man börja med att granska hur omfattande putsskador den befintliga fasadputsen har. Man granskar även konditionen på övrig fasadputs och i från detta resultat beslutar man sedan vilken typ av åtgärd man bör utföra. Vi återställer din fasadputs och ger din fasad ett nytt attraktivt yttre. Ett brett urval av kulörer ger dig stor möjlighet att färgsätta din fasadputs efter dina egna önskemål. Man bör tänka på att man kan behöva ansöka om bygglov för att byta färg på sin fasadputs och därför ska man alltid kontrollera vilka regler som gäller för just din fastighet och område. Olika områden i Stockholm kan ha olika regler och villkor för ett färgbyte på fasaden. Vi på Fasadkompaniet AB erbjuder fasadrenovering av alla typer när det gäller fasadputs. Vi utför även putsarbeten även inomhus.

Vi renoverar fasadputs i Stockholm.

Nya fasadprodukter och metoder att renovera fasadputs kommer ofta ut på marknaden och för att sedan försvinna efter en tid då oförutsedda skador visar sig. Det kan vara allt i från för täta fasadfärger till felaktiga isoleringsmaterial. Med vår gedigna kunskap om fasadputs så ser vi till att välja rätt fasadmaterial vid varje fasadrenovering redan i från början. Varje fasadputs är unik på sitt eget sätt och därför kan man inte utgå från generella lösningar. Olika fasadputser kräver olika arbetsmetoder och fasadmaterial men kan också även påverkas av hur tidigare fasadrenoveringar och underhållsarbeten har utförts. Alltid innan vi påbörjar vår fasadrenovering  genomför vi en grundlig kontroll av den aktuella fasadputsen – allt från material till metod och tillvägagångssätt går vi igenom för att säkerställa att högsta kvalitet sammanfaller med längsta möjliga livslängd för varje utförd fasadrenovering. Som fasadföretag arbetar vi för att uppfylla dina önskemål och förväntningar på bästa möjliga sätt. Vi har utfört fasadrenoveringar bla i Danderyd, Bromma, Sollentuna, Enebyberg för att nämna några områden i Stockholm där vi är verksamma.

Är du/ni berättigad till Rotavdrag så hjälper vi självklart till att beräkna er kostnad. Mer information hittar du här.

När fasader är som vackrast - En bra utförd fasadputsning ger din fastighet ett vackert och tilltalande utseende.

Många villor och även större fastigheter i Stockholm har ädelputs på sin fasad som ytskiktsputs. Denna typ av fasadputs innehåller en tillsats av glimmer som många vill bevara eller återställa till ursprungligt skick. Detta glimmer ger ett vackert gnistrande  liv i fasadputsen. Ädelputs kan utföras med olika strukturer. Vi på Fasadkompaniet AB utför alla typer av strukturer och putsarbeten. Vi tycker att traditionella fasadputser och material är att föredra eftersom dom har väl dokumenterade egenskaper. Man vet hur dom åldras och påverkas av våra väderförhållande.

Fasadputs-Stockholm-Älvsjö

Att utföra en fasadrenovering ger ett rejält ansiktslyft av din fastighet.

Underhåll av fasaden är också en central och mycket viktig del fastighetens funktionalitet. Fasaden ska skydda mot väder och vind från vårt skiftande nordiska klimat och samtidigt ge ett bra skydd till bakomvarande konstruktioner. För att klara av att ge detta skydd måste fasadputsen vara i gott skick. Eftersatt underhåll ökar med stor sannolikhet en kommande fasadrenoverings omfattning så ett bra tips är att utföra löpande kontroller och åtgärda upptäckta skador. Det lönar sig alltid med ett bra underhållsarbete.

Få ett välmående och vackert hus med oss.

Vi är ett fasadföretag i Stockholm med lång erfarenhet av fasadrenoveringar som skapar vackra och välmående fasader och vet exakt hur detta arbete ska utföras. För lyckade resultat när det gäller renovering av fasadputs finns inga genvägar. Fasadkompaniet ab ger dig dom absolut bästa förutsättningarna för att din putsade fasad ska få ett perfekt slutresultat. Vi erbjuder även våra kunder professionella hantverkstjänster som är direkt kopplade till renovering av putsade fasader.

Vår styrka är vår långa erfarenhet av renovering av putsade fasader.

Vår gemensamma erfarenhet av att renovera fasadputs är stor och vi har utfört många fasadrenoveringar i Stockholm. Allt i från mindre villor till större flerfamiljshus. Planerar du att renovera din fasadputs? Hör av dig till oss!

Välkommen till oss.