Nedklottrad fasadputs i Stockholm

Fasadputs och nedklottring.

Klotter på våra fasader är ett stort problem. Metoder som kemikalier , blästring och högtryckstvättning kan påverka fasadputsen negativt. Klottring är ett gissel som är svårt att komma åt. Särskilt vanligt förekommande i vår stadsmiljö. Oavsett om du enskild villaägare eller är en större fastighetsägare så bör man åtgärda detta omgående. Förutom att det ser illa ut på fastigheten så verkar klotter ha en tendens att dra till sig mer klotter. Klottersanerade fasadytor efter sanering kan tyvärr ofta bli missfärgade. Vid klottersanering är det vanligt att man använder sig av olika lösningsmedel. Även andra skador än missfärgning på fasadputsen kan förekomma efter borttagning. Ibland kan man behöva färga/putsa om vissa delar av fasadytan för att få ett tillfredsställande resultat. Vi hjälper till med klottersanering och återställer även din fasadputs vid behov efter sanering.. Vi är specialister på att renovera fasadputs.

Behöver du hjälp med detta?

Vår kontaktinformation

Påväxt på fasadputs.

 Påväxt-Putsad fasadProblem med påväxt på fasadputs.

Fasaden är fastighetens ansikte utåt så den blir en av dom viktigaste , estetiskt sett. Även om fasaden är hel och övrig byggnad är i gott skick så ger det ett dåligt intryck. En fasad med påväxt av alg etc är inte bara ful och ger en smutsig känsla , det förstör också helhetsintrycket av hela fastigheten

Det handlar om mer än bara utseende.

Påväxt på fasadytor hjälper också till att binda mer fukt som kan på sikt leda till skador på fasaden exempelvis frostsprängning , mer påväxt etc. Om man regelbundet underhåller sin fasad i form av enklare tvätt beroende på vilken fasadtyp man har. Samma sak gäller här som vid klottersanering att vissa fasadputser kan vara känsliga för påverkan särskilt vid högtryckstvättning . Försiktighet råder för att inte orsaka onödiga skador och missfärgningar i fasadputsen. Man kan även behöva färga om sin fasadputs helt eller delvis efter borttagning av påväxt för att få ett bra resultat. Idag finns det också många företag som har specialiserat sig på olika typer av påväxt och har olika medel/metoder som tar död på det mesta av påväxt. Provar du själv att ta bort påväxt och använder någon form av tvätt/kemi. Följ alltid tillverkarens rekommendationer. Är du osäker så ta kontakt med en fackman på området.

Mer information om påväxt hittar du här.

Behöver du hjälp med detta? Kontakta oss.

Klätterväxter.

 Klätterväxter på din fasadputs.Klätterväxter.

Klätterväxter har funnits länge.Murgröna är en vanlig klätterväxt. Undvik helst att låta växter klättra och växa fast på fasadputsen. Klätterväxter medverkar också till fukt som kan leda till olika typer av putsskador. Har man sprickor eller annan typ av glipor kan rötter av bla Murgrönan leta sig in där och om det vill sig illa även bryta bort delar av fasadputsen.

Vi har även sett exempel på hur det letat sig in under fönsterbleck ,vid takfot etc. Klätterväxter kan vara vackra på fasader men samtidigt bör man tänka på att klätterväxter kan orsaka skador på din fasadputs och övriga detaljer. Klätterväxter är inte bara vackra dom kan ställa till med skador i din fasadputs också.