Renovering av sockelputs i Stockholm.

När vi kommer till den övre husgrunden ovan mark så är det inte bara ett vackert utseende som är en viktig faktor att ta i beaktning. En sockelputs med eftersatt underhåll som har fått sprickor och lös sittande puts som fallit bort gör också att det finns risk för inträngande fukt .Ofta kan man se spår av fukt i källarens innerväggar av fukt om det finns mer djupt gående problem. Vi rekommenderar att åtgärda upptäckta skador i tid för att inte riskera att skadornas omfattning ökar. Ett bra och återkommande underhåll av din putsade husgrund hjälper dig att få ett sunt och välmående hus.

Vi återställer din husgrund till sitt ursprungliga utseendee eller så skapar vi ett helt nytt.

Ser vi till endast det utseendemässiga så har husgrunden en viktigt roll att fylla. En vacker renoverad och målad husgrund betyder otroligt mycket för husets helhetsintryck. Har man en fin fasad och en väderbiten trasig sockelputs med färg som flagnar blandat med sprickor och påväxt så minskar möjligheten för ett bra helhetsintryck. Det finns många vackra olika kulörer och ytskiktsmaterial som lyfter utseendet på ditt hus.

Fasadkompaniet AB hanterar dom flesta material och metoder.

Nu finns det lite olika ytskiktsmaterial och metoder att ta till när man ska utföra underhållsarbete på husgrunden. En slätputsad husgrund är en vanlig återkommande syn. Att utföra exempelvis målningsarbete på denna typ av husgrund är till exempel en vanlig metod när man renoverar husets sockelputs. Det finns många varianter av strukturer på husgrunden. Allt i från slät puts till grova spritputsade husgrunder. Vilken typ av sockelputs och utförande har ditt hus? Vi hanterar dom flesta metoder och utförande med lång erfarenhet och kunskap om sockelputs.

Vilken typ av färg är passande för ditt underlag?

Vissa färger är inte kompatibla eller passande för att måla en sockelputs. Att kontrollera så att den nya färgen kan samverka med det redan befintliga ytskiktet är avgörande för bestående resultat.

Att välja kulör.

Kulörvalet av din färg på husgrunden påverkar självklart hur ditt hus kommer att uppfattas. Antingen väljer man en kulör som hänger i hop med övrig färgsättning av ditt hus. Vi brukar rekommendera att välja en kulör som är mörkare än själva fasaden. Vi tycker att detta skapar en känsla av en stabil grund som huset står på och även tar upp färger från omgivande mark på ett bättre sätt. Men smaken är olika som alla vet. Våra typer av sockelfärger kan brytas i många olika kulörer så vi hittar garanterat en kulör för dig och din husgrund också.

Vi är specialister på sockelputsning.

Vi hjälper dig med renovering och målning av din husgrund.

Har man en putsad husgrund som uppvisar tecken på underhållsbehov så kanske man också undrar hur länge kan man vänta?  Till färg börjar flagna och sprickor sockelputsen börjar visa sig?  Vart går denna gräns?  Att hålla efter husets sockel borde naturligtvis tillhöra en del av det viktiga underhållsarbetet fastigheten. Vi ser många alltför många exempel på flagande färg och andra typer av skador i våra områden. Kontakta oss på Fasadkompaniet AB  och få den hjälp  du behöver med underhåll och renovering av din husgrund.

 

Vi ger din sockelputs ett helt nytt utseende.

Har du enbart behov av att renovera din sockelputs?

Vi på Fasadputs Stockholm är specialister putsade fasader så vi renoverar naturligtvis många husgrunder med sockelputs i samband med våra fasadrenoveringar. Har du en fin fasad i övrigt men enbart en sockelputs som börjar bli väderbiten och ful är du också välkommen att höra dig. Trähus har också en husgrund. Bor du i ett trähus med trasig sockelputs så är du självklart också välkommen att kontakta oss. Vi åtar oss stora som små renoveringar av husgrunder med sockelputs.

Välkommen till fasadkompaniet AB.