Fasadputsning med Ädelputs.

Offert från Fasadkompaniet ab är alltid kostnadsfri.

Kostnad för att renovera fasadputs?

Det beror ju naturligtvis på vilket skick din fasadputs har idag. Går det att åtgärda  befintliga skador för att sedan påföra en ny ytskiktsputs / färg ? Vilken struktur på fasadputsen vill man ha ? Man kanske behöver knacka ner all puts och börja om från början. Vilket underlag ska vi putsa på? Behöver vi byta fönsterbleck eller andra plåtdetaljer ? Målning av takfot och vindskivor utför man bla nästan alltid när man har byggnadsställning på plats. Det finns ju naturligtvis andra omständigheter utöver dessa saker som vi nämner här.

Fasadputs och material skiljer sig ofta åt i utförande.

En putsad fasad består antingen av en tunn puts alternativt en tjock puts. Detta beror oftast på vilket underlag fasadputsning är utförd eller ska utföras på. Båda dessa typer kan ha en varierande struktur eller likvärdiga strukturer.

Fasadrenovering villa.

Stommen på en villa med fasadputs kan bestå av både trä eller av en murad konstruktion. Beroende på underlag så väljer man också vilken typ av putsbruk man ska använda. Tänker vi oss en traditionell fasadputs så innehåller fasadputs kalk och sand och pigment som rörs ut i vatten. En så kallad kalkputs. Fasadputs kan innehålla ballast av olika storlekar och även innehålla  både cement och kalk som bindemedel. Detta blir då en hårdare typ av fasadputs.

Ytskiktsputser är ofta en genomfärgad fasadputs som kan påföras på lite olika sätt. I vissa fall så målar man även fasadputs i kalkfärg alternativt silikatfärg. En fasadputs syfte är att i första hand skydda bakomliggande konstruktioner men naturligtvis även för att skapa vackra fasader åt våra byggnader.

Nyputsning av fasaden.

Omputsning är den typ av fasadrenovering som är mest omfattande och kostsam och detta betyder att samtlig befintligt fasadputs måste tas bort och ersätts med nytt putsbruk. Detta arbete kan vara tidskrävande beroende på utförande. Strukturer och arbetsmetoder kan skilja sig åt väsentligt från fasad till fasad.

Komplettering och renovering av befintlig fasadputs.

Ofta är det lokala delar av fasaden som blivit skadade och slitna. Vid denna typ av fasadrenovering kan det räcka med att utföra reparationsarbete på dessa skadade partier i fasaden. För bästa resultat så målas slutligen hela fasaden om för att få en nyputsad och återställd vacker fasadputs. Denna typ av renovering innebär mindre arbete än så kallad nyputsning men kräver samtidigt erfarna och professionella hantverkare så att nya putslagningar tillsammans med ny fasadfärg ger din fasadputs ett nytt och vackert helhetsintryck. Rätta materialval och arbetsmetoder är direkt avgörande för en korrekt utförd fasadrenovering av denna typ.

Det är många olika faktorer som avgör kostnaden för just din fasadrenovering.

Prisindikation utan att ha sett fastigheten? Det är inget som vi normalt gör. Vi tycker att det finns för många olika faktorer som man måste ha i åtanke som avgör den totala kostnaden för en fasadrenovering. Omfattningen av en fasadrenovering kan variera ordentligt och ingen fasadputs är den andra lik.

För att vi ska kunna ge och att du ska få ett mer exakt kostnadsförslag så besöker vi gärna din fastighet och analyserar befintlig fasadputs innan vi lämnar en offert. Planerar du att renovera din fasadputs i Stockholm och omnejd är vi rätt fasadföretag för dig.

Rot-avdraget och privat ägande.

Som privat ägare av exempelvis villa så ska man inte glömma att räkna med detta avdrag. Detta avdrag hjälper till att väsentligt att minska arbetskostnaden för din fasadrenovering och påverkar naturligtvis den slutliga totalkostnaden för dig. Hur mycket är beroende på hur stor del av ditt avdrag som finns kvar att nyttja. Kontrollera mot Skatteverket vad som gäller just för dig och din fastighet.

Renovera din fasadputs med Fasadkompaniet ab.

Erfarenhet ger kunskap.

Vi på Fasadkompaniet ab har genomfört fasadrenoveringar av fasadputs i Stockholm och närliggande områden under många år. Våra offerter är kostnadsfria och förutsättningslösa. Med oss som entreprenör är du på rätt väg för att få ett lyckat slutresultat.

Mer om Fasaputs Stockholm.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.