Underhåll din skorsten med nytt fogbruk.

En murad skorsten behöver underhåll. En vanlig klassiskt murad skorsten i tegel är en stabil konstruktion som håller i decennier. Förutsatt att man underhåller sin skorsten med jämna mellanrum med relativt enkla metoder. En skorsten är normalt utsatt för ganska hårt varierande klimat. Har man en skorsten klädd i plåt på utsidan blir det naturligtvis svårare att inspektera murverket på ett bra sätt.

När din skorsten är plåtbeklädd.

En plåtbeklädd skorsten kan vara mycket dålig utan att det egentligen inte syns. Fogar och tegelsten bakom beklädnad går ej att se. Under dessa omständigheter kan man tyvärr bli tvingad att montera bort plåtbeklädnaden för att kunna utföra en ordenlig kontroll av skorstenen.

Att använda sig av kamerautrustning är också en metod för inspektion. Med kamera får man också möjlighet att gå längre ner i kanalerna för rätt bedömning.

Kontrollera din skorsten.

Din skorsten och eldstad ska kontrolleras med jämna mellanrum för att få användas och minska risker med så kallad sotbrand. Din skorsten ursprungliga funktion är att leda ut rökgaser vid eldning. Många hus värms upp idag med andra  metoder än eldning som påverkar din skorstens livslängd. på ett negativt sätt. Skorstenen får inte samma möjlighet att torka ut från fukt och vatten som vid eldning.

I dessa fall är en skorstenshuv att rekommendera. Skorstenshuvar anpassas med exakta mått av din skorsten för perfekt passform.

Ett utvändigt underhållsarbete.

Vi kontrollerar och fogar om din skorsten. På detta sätt förlänger vi livslängden av din skorsten. Vi skrapar ur lös sittande fog som ersätts med nytt passande fogbruk för just din skorsten. Man använder sig av ett fogbruk som är svagare än använd tegelsten. Efter fogning så rengörs tegelsten i första hand med borste och vatten. Alternativt med ett starkare murtvättsmedel.

 

Med ny fog och nytt putsbruk.

Vi återställer fogar och byter ut frostspränga och trasiga tegelstenar. Din skorsten får tillbaka sin forna glans.med oss. Det finns också möjlighet att applicera puts på hela din skorsten utvändigt. Har man många frostsprängda tegelstenar i sin skorsten kan detta vara en alternativ lösning på problemet. Med ny fog och putsbruk skapar vi ett helt nytt utseende för din skorsten.

Få ett professionellt utfört arbete..

Din skorsten ska ju självklart kunna uppfylla sin uppgift. i första hand. Utöver detta så vill man ha en skorsten som passar in till ditt hus. Din skorsten syns ofta i från mark uppe på ditt tak. Detta gör att många vill ha en skorsten både fungerar och har ett passande utseende till övrig fastighet.

Vi utför även mindre typer av arbete.

Vi brukar ofta se över skorstenar i samband av våra fasadrenoveringar i Stockholm. Har du enbart behov av att renovera ocoh foga om din skorsten? Vi  utför självklart även dessa arbeten.

Låt oss foga om din skorsten ovan tak.

Har du behov av att få underhållsarbete utfört på din skorsten? Vi återställer din skorsten till ursprungligt skick och förlänger livslängden betydligt. Hör av dig till oss redan idag. Vi är även specialister på renovera fasadputs och andra olika typer av mur och putsarbete.

Välkommen.