Vi renoverar ditt tegeltak.

Ditt tegeltak har en tuff uppgift!

När kontrollerade du ditt tak senast? Att löpande kontrollera och underhålla sitt tak. Taket utgör ett av husets viktigaste funktion. För att ditt tak ska klara detta gäller det att taket är i gott skick. Att se till att taket är fritt från vattenläckage som orsakas av trasiga tegelpannor eller defekta plåtbeslag är en viktig del i fastighetens underhåll. Det är inte alltid så lätt för att inte säga nästan omöjligt att i från marknivå bedöma detta på ett bra sätt. För det mesta måste man helt enkelt ge sig upp på taket för att få en ordentlig överblick över takets kondition. Tegeltak hat oftast en lång livslängd särskilt med ett bra underhållsarbete men allting har sitt slut och så även ditt tegeltak. När tegeltaket väl är utdömt så har man inget val än att renovera och byta ut sitt tegeltak. Ett klassiskt lertegeltak håller i generationer. Med sin vackra patina är detta en säker investering som kommer till sin rätt på passande fastigheter med sitt vackra utseende.

Är du i behov att utföra en takrenovering?

Vi på Fasadkompaniet ab hjälper dig med detta. Efter byte av papp och läkt så kan man i bland behålla en del av takteglet om det är i bra skick och komplettera upp med nya tegelpannor med det antal som det behövs. Är man inte känslig för färgskillnader mellan gammal och nytt så kan detta vara en lösning. Vanligast är dock att man byter ut allt taktegel på en gång. Nu finns det fler taktyper än tegel. Bilder visar exempel på betongpannor.

Vi nämner dom vanligaste takmaterialen här.

  • Lertegel
  • Betongpanna
  • Falsat plåttak
  • Profilerat plåttak
  • Shingel
  • Ytpapp

Vilken typ av takmaterial har du?

En sak har alla tak gemensamt. Oavsett vilken typ av tak du har så kommer det att behövas underhållsarbete förr eller senare.  Du är välkommen att höra av dig till oss med din förfrågan. Tillsammans med våra samarbetspartners så löser vi dom flesta typer av takrenovering med professionella metoder.

Behöver du hjälp med att renovera ditt tegeltak?

 

Vår kontaktinformation

Det viktiga underhållet av ditt tak.

Det lönar sig alltid med ett bra underhåll.

Det finns många orsaker att sköta om sin fastighet. Underhåller man sitt tak så kan man undvika dyrbara vatten och även kanske mögelskador. Sedan vill man ju också ha en välskött och välbevarad fastighet. Att fastigheten ser hel och attraktiv ut skapar också ett trevligt boende. Det finns många olika varianter av säkra produkter som hjälper till att hålla ditt hus torrt och fritt fån vatten.

Allt från tegel, betong, plåt och olika typer av takpapp. Lertegelpannor eller betongpannor tillhör det vanligaste materialet. Först har vi det klassiska röda lerteglet till det lite ” mer nyare materialet ” betongpannor som  idag finns i flera olika kulörer. Lertegeltak har vi använt oss av länge. Dels för att det är starkt och klarar av vårat klimat med många olika temperaturer blandat med regn, snö, slask och hårda vindar året runt. Sedan är det också naturligtvis estetiskt tilltalande. När vi ändå är uppe på ditt tak så utför vi även översyn och underhåll av skorsten vid behov.

Fasadputs-Stockholm-Tegeltak

Taksäkerhet.

Det finns en del att tänka på!

Du ansvarar för säkerheten på ditt tak. Det är något att tänka på om någon hantverkare ska utföra någon form av arbete på ditt tak. Sedan har du också ansvar för rasrisk av bla snö ,is etc för dom som befinner sig nere på marken under ditt tak. Här finns olika typer av säkerhetsprodukter man använder sig av. Att bygga upp taksäkerheten med säkra fallskydd är också en absolut nödvändighet för att kunna beträda och utföra underhållsarbete på ett tak. Med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar går detta att lösa på ett bra sätt.

  • Takbryggor
  • Snörasskydd
  • Takstegar
  • Övrigt

Kontakta oss för mer information om just din taksäkerhet.

Enklare underhåll av ditt tegeltak.

Sopa av ditt tak från skräp och löv och annat som hamnat på taket. Försök att rensa bort påväxt som exempelvis mossa och dylikt. Har man grenar från nära stående träd som hänger över taket ska man kapa av dessa. Spola av taket och hjälp till att rengöra med en passande borste. Rengör även hängrännor och stuprör. Samtidigt så tittar man efter trasiga tegelpannor och byter ut vid behov. Var alltid försiktig när du arbetar på ditt tak och sätt säkerheten först.

Tegel-Stockholm-Fasadputs

Fasadputs-Stockholm-Tegeltak

Fasadputs-Tegeltak

Fasadputs-Betongtegel-Fasadkompaniet

Rengöring av tegeltak!

Vi kan även högtryckstvätta ditt befintliga tegeltak. Förläng livslängden på ditt tegeltak.

Många tegeltak kan man faktiskt rengöra med ett mycket bra resultat. Har du ett tegeltak med påväxt från exempelvis närliggande träd ,mossa eller bara nedsmutsat av andra orsaker. Här högtryckstvättar vi försiktigt ett tegeltak i betongutförande. Högtryckstvättar man ett betongtegeltak så ska detta ske med försiktighet och inte med för högt tryck då risk kan finnas att man skadar ytskiktet på betongpannan. Försiktighet råder alltid vid högtryckstvättning så man inte skadar underlag oavsett material.

En betongpanna brukar ha en livslängd på 30 - 40 år. Men självklart så spelar betongpannans kvalitet vid inköp redan från början en stor roll för livslängden. Det finns också en del olika faktorer som också påverkar livslängden. Till exempel väder och vind tillsammans med olika föroreningar och påväxt av olika slag. Betongpannor har generellt sett fått en bättre kvalitet i dag. Detta gäller för både ytskikt och  hållfasthet. En behandlad betongpanna har ett bättre skydd än obehandlade och behåller även sitt utseende under en längre tidsperiod. Fler fördelar med betongpannor är att de har en bra täthet med sin direkta passform mot varandra.

Rengör ditt tak under rätt årstid.

Självklart så ska man inte heller tvätta tegeltaket när temperaturen kan falla under minus. Då ökar risken för frostsprängning av tegelpannor. Just denna högtryckstvättning som visas på bilderna nedan sker i samband med fasadrenovering i Stockholm med ett mycket gott resultat. Ett helt och välmående tak ger ett snyggt och trevligt intryck och förhöjer även värdet på fastigheten. Vill du också rengöra ditt tegeltak? Hör av dig till oss.

Att använda och rengöra med kemisk behandling.

I dessa fall behandlas taket med ett bekämpningsmedel som dödar befintligt påväxt. Bekämpningsmedel sprutas på dina tegelpannor som får ligga och långtidsverka tills regnvattnet sköljer av ditt tak. Med denna metod tar det tid innan man ser resultat från behandlingen och taket blir fritt fån påväxt. Kembehandlingen bör återupprepas för att få ett rent och fint tak. Detta är ändå en skonsam metod mot dina tegelpannor.

Nytt ytskikt på betongpannor.

Målning av betongpannor.

Börjar dina betongpannor få ett slitet och väderbitet utseende men är ändå hela och funktionella. Man kanske inte vill byta ut sitt tak men vill ändå förnya husets utseende. Med denna metod så får du ett nytt hållbart ytskikt på din betongtegelpanna igen.

Korrekt utfört garanterar ett fullgott resultat.

Först tvättas ditt betongtegeltak noggrant med taktvätt och kembehandlas så att ingen levande eventuell påväxt finns kvar i tegelpannan. Sedan utförs diverse maskering av detaljer som inte ska målas. Nästa moment är att sprutmåla betongtegeltaket i vald kulör. Sprutmålning utförs normalt två gånger innan färdigt resultat. Ytskiktsfärgen torkar snabbt och ger en känsla och utseende av ett nytt betongtegel på ditt tak. Vi utför även många andra typer av måleriarbete.

Kontakta oss för mer information.

Vi utför dessa hantverktjänster tillsammans när vi renoverar fasadputs i Stockholm. Det går också självklart bra att anlita oss för separerade tjänster. Stora som små.