Kalkmålning av fasadputs.

Fasadputs med Fasadkompaniet AB - När det gäller fasadputsning!

Vi utför alla typer av fasadrenoveringar i Stockholm och omnejd. Allt från ädelputsning till kalkmålning. Alltid innan vi påbörjar en fasadrenovering genomför vi en analys av den aktuella fasadputsen – allt från material till arbetsmetod och tillvägagångssätt. Fasader som är putsade omkring 1950 och tidigare har ofta kalkputs. Yngre putsade fasader har oftast kalk och cementbaserad fasadputs. Men ingen regel utan undantag. Därför är det alltid viktigt att analysera befintligt fasadputs innan fasadrenovering. Att själv försöka bedöma vad en fasadputs består av kan vara svårt och kräver oftast lång erfarenhet och kunskap. Fasadputsning är ett arbete för professionella yrkesmän och normalt inte för den enskilda fastighetsägaren utan erfarenhet. Det är viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt och med rätt material. En felaktigt utförd fasadrenovering kan inom kort tid förorsaka att fasaden måste putsas om igen. Utgifter som är onödiga och kostsamma. Vi gör det rätt gjort från början till slut.

Vi är aktiva och utför fasadrenovering i Stockholm och dess närområden.

Kontakta oss för mer information.

Analys av fasadputsen gör man  också för att kontrollera om det räcker med att påföra en ny ytskiktsputs eller om man måste putsa om hela fasaden. Kanske räcker det med en mindre typ av fasadrenovering som innebär att man åtgärdar skador , knackar ner lös sittande puts , man renoverar och kompletterar befintlig fasad innan avfärgning. Så beroende på fasadputsen skick får man bedöma om all puts måste knackas ned eller om det räcker enbart med komplettering. Ett bra utfört grundarbete är alltid grunden för en hållbar fasadrenovering. Fasadputs är ett traditionellt material som vi har använt oss av i århundranden. Traditionell kalkputs är mer porös ,mer följsam. Ett kalk och cementbaserad putsbruk är hårdare. Desto mer cement ett putsbruk innehåller ju  hårdare och tätare blir putsen och fasadputsen blir mer känslig för rörelse , mindre följsam. Armering (putsnät) används för att minimera risken för bla sprickbildningar i fasadputsen. Putsnät som är infäst fungerar  även som putsbärare.

Fasadputs och struktur.

Olika putsstrukturer skapas med olika bearbetningstekniker beroende på vilken struktur man önskar uppnå. Själva ytputsen är ofta en genomfärgad produkt som man också kan skapa struktur med. Normalt väljer man även kulör i ytskiktsputsen. En vanlig metod är att påföra ädelputs med trattspruta. Denna metod ger en knottrig strukturerad fasadputs och kallas för stänkputsning.  Ädelputs kan man också påföra med andra metoder.

Ädelputs och kalkfärg.

Från kalkmålad slät fasadputs till , rivputsad , stänkputsad spritputsad yta , alla med olika strukturer. Dessa ytskiktsputser finns  i de flesta förekommande kulörer. Vilket också ger dig stor frihet att skapa en individuell utformning av din fasadputs. När man arbetar med ytskiktsputs/färger så är det viktigt att man aldrig avbryter arbetet mitt i en fasadyta. Kalkmålning är ett exempel på ett sådant arbete och bör alltid utföras vått i vått på tänkt arbetsyta för att få bästa resultat. Arbetar man med större fasadytor bör man söka sig till så naturliga avgränsningar om möjligt.

Puts på tegelfasad. Förnya ditt hus med ett helt nytt utseende!

Tegel får efter bränningen sin specifika färg beroende på lerans sammansättning och vilken bränningstemperatur man använt sig av. Putsning på tegelfasad går alldeles utmärkt att utföra. Många uppskattar sina gula eller röda tegelfasader medans andra vill förändra utseende helt på sin fastighet. I bland kan det också vara mindre byggnadsdelar som man vill förnya till ex runt en entre. När det gäller puts på tegel finns det lite olika metoder man kan använda sig av. Man kan exempelvis slamma teglet. Väljer man att slamma fasadteglet ska teglet vara frostbeständigt. Med denna metod ser man fortfarande konturer utav teglet men tegel och fogar är enhetligt färgade. En annan metod är att först slätputsa hela den teglade fasadytan för att sedan välja ytskiktsputs. Stänkputs ,spritputs eller kalkavfärgad slätputs är vanliga ytskiktsputser. Vi har utfört många fasadrenoveringar i Stockholm med många olika typer av både puts och strukturer.

Tegelfasad före bearbetning. Tegelfasad inför slamning med putsbruk.
Gammalt röd tegelfasad som fått ett helt nytt utseende.
Tegel runt entredörr.
Slätputsat tegel runt entredörr.

Fasadrenovering och underhåll.

Att göra egenkontroller på fasadputsen vid jämna mellanrum kan spara dig både tid och pengar. Det krävs inte så mycket tid att ta ett varv runt huset och titta efter avikelser. Förslagsvis kan du titta efter sprickor, lös sittande puts, putsnedfall eller läckande stuprör, hängrännor och trasiga fönsterbleck. Det är inte ovanligt att dessa är rostskadade eller defekta på annat sätt så att det läcker vatten på din fasadputs , även läckande tak kan vara en bidragande orsak. En läckande hängränna eller ett stuprör kan resultera i att överdrivna mängder av regnvatten eller vatten från smält snö som kan leta sig in i din fasadputs och orsaka fuktskador , frostskador ,missfärgningar.

Ett bra underhåll lönar sig.

Framför allt innan vintern kommer och även på vårkanten så kan det vara en god ide att se över hängrännor, stuprör, rensa ur från löv och övrigt skräp så att vattnet har fri avrinning. Kontrollera också att alla takpannor är hela. Bristande underhåll är en vanlig orsak till skador på fasadputsen. Sättningar i fastigheten eller andra typer av rörelsesprickor är också orsaker till skador i fasadputs. Ser du något som du inte själv kan bedöma kan du alltid ta hjälp av en yrkesman som kan föreslå åtgärd. Att upptäcka och åtgärda en skada i tid betyder oftast att man kan undvika omfattande skador och kostsamma utgifter.

Kompetenta hantverkare som utför fasadrenovering i Stockholm.

Alla husfasader utsätts för tuffa påfrestningar genom åren och vårat nordiska klimat av väder och vind underlättar ju inte för våra fasadputser utan hjälper till att orsaka skador även på den finaste fasaden.  Det finns ju även andra orsaker till skador så som rörelsesprickor som kan vara orsakade av sättningar i fastigheten. Skador orsakade av vatten är en annan. Detta är mer eller mindre oundvikligt för alla hus från större flerfamiljshus till mindre vliior att man för eller senare måste underhålla sin fasad. Anlitar du oss får du inte bara en vackrare fasad med ett rejält ansiktslyft utan också en fasadputs som håller sig hel och fin en lång tid framöver.