Det ska vara och kännas tryggt att anlita oss!

Fasadkompaniet AB erbjuder professionella renoveringar av fasadputs i Stockholm tillsammans med personlig service. Vi utför även ett antal olika tjänster inom renoveringar som är kopplade till din putsade fasad. Vår intention är också att skapa en återkommande relation till våra kunder när nya behov uppkommit.

Vårt kvalitetsarbete bygger på kundfokusering. Syftet är att öka kundtillfredsställelsen. Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens önskemål fastställs och uppfylls. Under utförandet av entreprenaden finns uppsatta kvalitetsmål. Vi kontrollerar material och utfört arbete mot ställda krav. Professionella hantverkare säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller. Alla objekt slutkontrolleras. Avstämning med kund både före, under och efter färdigställd entreprenad. Fasadkompaniet AB ska leverera en efterfrågad entreprenad i utsatt tid och till rätt önskemål för kund.

Vi tar vårt ansvar att bevara vår naturliga miljö!

Gällande miljölagstiftning är vår minsta nivå i vårt miljöarbete. Vi ska aktivt arbeta för att förbättra våra metoder för att minska resursandvändningen. Vi arbetar också aktivt med att engagera och informera våra medarbetare i miljöarbetet. Vårt miljömål är att vara ett företag som aktivt ska arbeta mot att bevara vår naturliga miljö, att ständigt förbättra vårt miljötänkande och att minsta möjliga negativa miljöpåverkan sker i alla våra åtaganden.