Fasadputs och dom viktiga plåtbeslagen.

Plåtbeslag har en viktig funktion för din fasadputs och det är att leda bort vatten. Om detta fallerar på någon punkt så kan det leda till omfattande skador i fasadputsen. Missfärgningar kan uppstå och även frostsprängningar under vintertid då blöt eller fuktig fasadputs fryser till och sprängs sönder. Det är aldrig bra om fasadputsen får ta emot överdrivna mängder med vatten från läckande plåtbeslag eller är defekta på annat sätt så att den tänkta funktionen inte uppfylls. Pågår detta läckage under en längre tid så finns det risk för skador också för den bakomvarande konstruktionen.

Defekta plåtbeslag skall bytas ut.

Vi rekommenderar att inför en kommande fasadrenovering att samtliga plåtbeslag kontrolleras och byts ut om det finns behov för detta. Självklart så ska kontroll av plåtbeslag ingå i det normala förebyggande underhållet av din fastighet oavsett man ska renovera fasaden eller inte. Förebyggande underhåll ska man utföra vare sig det är en mindre villa i Stockholm eller ett stort flerfamiljshus. Förutom funktionen hos plåtbeslag så finns plåtbeslag i ett antal kulörer som man kan välja mellan så dessa byggnadsdetaljer i plåt blir ett snyggt inslag i din fasadputs och hjälper till att skapa en vacker fasad.

Behöver du hjälp med dina plåtbeslag? 

 

Vår kontaktinformation

Plåtbeslag och information.

Plåtarbete i samband med fasadputsning.

Plåtbeslag för vattenavrinning och andra plåtdetaljer för din fastighet får du hjälp med av oss. En väl  fungerande vattenavrinning är ett av ditt hus främsta skydd.Förutom att det ska vara fungerande vill man även att det ska var estetiskt tilltalande samtidigt.

Inte bara plåtbeslag.

Det ska passa in med färg och utformning till den övriga fastigheten. Det ska också klara av vårt nordiska klimat med snabba klimatförändringar , sol , vind, snö och regn. Inom plåttillverkningen har både produkter och tillverkningsmetoder förbättrats.

Skydda din fasadputs från fuktskador.

Beslag av plåt har till uppgift att skydda olika byggnadsdelar Dessutom ska plåtbeslag också täta mellan olika material och samtiidigt verka för att avleda vatten från din fasadputs. Det blir en del att tänka på när det gäller vattenavrinning.

Fungerande plåtbeslag.

En bra förutsättning för en glimrande och vacker fasadputs är att anslutande plåtbeslag monteras och underhålls på ett korrekt sätt så att din fasadputs och övrig fastighet skyddas mot fuktskador ,missfärgningar .frostskador och dylikt. Låt oss på Fasadkompaniet.se hjälpa dig. Vi har kunskapen.

Nya plåtbeslag - Ett attraktivt yttre.

I samband med din fasadrenovering kan vi på ett mer kostnadseffektivt sätt erbjuda plåtarbete när vi har byggnadsställningar redan monterade på plats. Det är mindre ekonomiskt att utföra dessa arbeten separerade. Plåt finns idag med bra rostskydd som är slitstarka och lättskötta.

Hållbar och vacker fasadputs.

Plåt är ett bättre och starkare material idag och finns också i flertalet färgkulörer. Nya plåtbeslag kommer att hjälpa till att skydda ditt hus under en lång tid framöver. Tillsammans med ny fasadputs och nya plåtbeslag skapar vi ett attraktivt yttre efter dina önskemål.

Vi mäter och måttanpassar när vi monterar nya plåtbeslag.

Vanligt förekommande vid fasadrenovering.

Byte av fönsterbleck.

Fönsterbleck tillverkas och måttanpassas exakt efter dina fönster för att få en perfekt passform för bredd och djup och putskant.

Byte av ståndskiva.

Ståndskivor måttanpassas och tillverkas med putskant efter din fastighets behov med bredd och höjd.

Byte av hängrännor & stuprör.

Vi byter krok och monterar ny fotplåt.Vi mäter och kapar till hängrännor för rätt längd och fall.Vi monterar nya stift och omtag med lås.Nya stuprör och utkast monteras.

 

Ventiler

Ventilgaller är en detalj i din fasadputs.

Man bör se över fastighetens ventilgaller i samband med fasadrenoveringen. Ventilgaller är för det mesta fastputsade i fasadputsen.Ofta sitter det ett integrerat insektsnät i ventilgallret som bruka rosta sönder.Ventiler kan också vara svårt att byta efteråt utan att det blir åverkan på fasaden. Materialkostnaden och arbetskostnad för ett byte av ventilgaller är inte heller nämnvärt hög. Sedan ser det alltid helt och snyggt ut och lyfter helhetsintrycket av fasaden detaljmässigt.

 

Exempel på ny ventil.

Övriga plåtbeslag.

  • Vinskivor                                         
  • Skorstensbeslag
  • Stosar
  • Nockplåt

 

  • Vindsluckor                                        
  • Ränndalar
  • Skorstenshuvar
  • Övriga plåtbeslag

 

Skorstenhuv.

Skydda din skorsten.

Förhindra och skydda din skorsten från snö och regn. Alla skorstenar är olika så för att få en perfekt passform till din skorsten besöker vi din fastighet och mäter upp och måttanpassar din skorstenshuv. Samtidigt kan vi göra en översyn av övriga plåtbeslag.Sotpartiklar och koks tillsammans med vatten kan bilda syror som fräter sönder din skorsten. Vintertid kan även en fuktig skorsten resultera i frostsprängda tegelstenar. Dessutom om du har fukt i skorstenen konstant bildas en bra miljö för påväxt och mögelsvamp.

Behöver du hjälp med detta? Kontakta oss.