Ekerö

Slamning av tegelfasad.

Slamning av rött tegel.Byte av träpanel samt målning av sockel.Arbetet utfördes på garagebyggnad Ekerö.