Fasadputsning utförd i Bandhagen Stockholm.

Fasadputs Stockholm.

Renovera fasadputs utförd i Stockholm Bandhagen
Radhus med byggår 1962. Fasaden är renoverad på grund av diverse sprickor samt putssläpp.

Fasadputsen är kompletterad och är slutligen stänkputsad med ljus beige ädelputs.

Övrigt.

Arbetsplats är städad samt byggsopor bortforslade till närmaste återvinningsstation.

Specialisten på fasadputs i Stockholm

Fasadputsning med ädelputs i Stockholm.

Fasadputs utförd i Stockholm Älvsjö.

Renovering av fasadputs utförd i Stockholm Älvsjö

Villa Byggår .

Utförande.

Renoverad fasadputs med ädelputs efter tidigare fönsterbyte i Älvsjö. Fasadputsen är kompletterad och är slutligen stänkputsad med vit ädelputs 2 ggr.

Måleriarbete.

Takfot och vindskivor har skrapats och målats i vit kulör.

Övrigt.

Nya ventiler är monterade.

Sockelputsen är målad i en gråtonad matchande kulör.

Renoverad och målad sockelputs i Spånga Stockholm.

Renoverad och målad sockelputs i Spånga Stockholm.

Villa med tegelfasad som har byggår 1971.

Renoverad slätputsad sockelputs i svart antracit kulör  kulör. Sockelputsen har renoverats till sitt ursprungliga skick med tidtypiska metoder.

Utfört arbete.

Löst sittande sockelputs har knackats bort samt sprickor har åtgärdats. Samtligt yta av sockel genomgått kontoll samt lagning..

Målningsarbete.

Sockelputs har målats tre gånger med passande sockelfärg.

Övrigt om arbete.

Arbetsplasten har städats. Sopor samt överblivit material har bortforslats till närmaste återvinningscentral.

Vi är specialister på fasadputsning i Stockholm.

Fasadputs Stockholm. Renoverad sockelputs i Danderyd.

Renoverad sockelputs i Danderyd Stockholm.

Villa med byggår 1976.

Renoverad slätputsad sockelputs i grå kulör. Sockelputsen har återställts till ursprungligt skick med ursrpungliga metoder.

Utfört arbete.

Löst sittande sockelputs har knackats bort samt sprickor har åtgärdats. Samtligt yta av sockel har tunnputsats innan målningarbete.

Målningsarbete.

Sockelputs har målats tre gånger med passande sockelfärg.

Övrigt om arbetsplats.

Arbetsplasten har städats. Sopor samt överblivit material har bortforslats till närmaste återvinningscentral.

Prinsessvägen 3 131 46 Nacka Stockholm

Renoverad fasadputs av villa i Nacka Stockholm.

Villa med byggår 1950.

Fasadputsen har renoverats och återställts till ursprungligt skick med likvärdig ädelputs i grön kulör. Sockelputs har lagats och målats i en gråtonad nyans.

Målningsarbete.

Målning utav takfot och vindskivor utfördes i samband med fasadrenovering.

Samtliga fönster och fönsterbleck har målatas i vit kulör.

Plåtarbete.

Montering av nya hängrännor och stuprör samt krok och omtag. Diverse utfört plåtarbete av plåtbeslag.

Övrigt.

Nya fasadventiler har monterats.

Skorsten har kompletteringsfogats.

Bokvägen 3 135 52 Tyresö Stockholm.

Renoverad enplansvilla med fasadputs i Stockholm Tyresö.

Villa med byggår 1968.

Renoverad stänkputsad fasadputs i vit kulör. Fasaden har återställts till ursprungligt skick och utseende likvärdiga material och metod.

Sockelputs är lagad och målad i svart klulör

Målningsarbete.

Takfot har blivit skrapad och tvättad  och slutligen målad i svart kulör.

Övrigt.

Samtliga ventilgaller ha ersatts med nya. Diverse trävirke i takfot har ersatts med nytt.

Vargvägen 13 131 50 Saltsjö Duvnäs Nacka

Renoverad fasadputs i Nacka Saltsjö-Duvnäs.

Villa byggår 1969.

Renoverad stänkputsad fasadputs i vår mörkaste kulör i när det gäller stänkputs. Sockelputs är målad i passande kulör.

Överhäng har blivit målad i svart kulör samt spolights har blivit monterade. Övriga armaturer har bytts ut eller renoverats.

Eklidsvägen 11 Tullinge Stockholm.

Utförd fasadrenovering i Tullinge Stockholm.

Radhus byggår 1963.

Radhus med spritputsad fasad. Renoverad fasad med utförande i spritputs. Fasadputsen har återställts till ursprungligt skick med både passande kulör och struktur. Fasaden har kalmålats samt målning av takfot har utförts.

Eklidsvägen 5 Tullinge Stockholm

Renoverad fasadputs i Tullinge Stockholm.

Byggår 1963.

Radhus med spritputsad fasad. Fasadputsen har renoverats och har återställts med passande struktur och kulör. Fasadputsen har målats med kalkfärg samt taktfot har målats.

Bandhagsvägen Stureby Stockholm.

Lagning av lokala skador samt kalkmålning av husvägg.

Takfot skrapas och målades i likvärdig kulör som övrigt.

Mindre putslagningar av äldre putsad gavelsida. Samtlig yta har spritputas efter putslagning för att återställa struktur som övrig fasadputs. Slutligen kalmålades renoverad fasadputs i likvärdig kulör.