Fasadputs Stockholm. Renoverad sockelputs i Danderyd.

Renoverad sockelputs i Danderyd Stockholm.

Villa med byggår 1976.

Renoverad slätputsad sockelputs i grå kulör. Sockelputsen har återställts till ursprungligt skick med ursrpungliga metoder.

Utfört arbete.

Löst sittande sockelputs har knackats bort samt sprickor har åtgärdats. Samtligt yta av sockel har tunnputsats innan målningarbete.

Målningsarbete.

Sockelputs har målats tre gånger med passande sockelfärg.

Övrigt om arbetsplats.

Arbetsplasten har städats. Sopor samt överblivit material har bortforslats till närmaste återvinningscentral.

Prinsessvägen 3 131 46 Nacka Stockholm

Renoverad fasadputs av villa i Nacka Stockholm.

Villa med byggår 1950.

Fasadputsen har renoverats och återställts till ursprungligt skick med likvärdig ädelputs i grön kulör. Sockelputs har lagats och målats i en gråtonad nyans.

Målningsarbete.

Målning utav takfot och vindskivor utfördes i samband med fasadrenovering.

Samtliga fönster och fönsterbleck har målatas i vit kulör.

Plåtarbete.

Montering av nya hängrännor och stuprör samt krok och omtag. Diverse utfört plåtarbete av plåtbeslag.

Övrigt.

Nya fasadventiler har monterats.

Skorsten har kompletteringsfogats.

Bokvägen 3 135 52 Tyresö Stockholm.

Renoverad enplansvilla med fasadputs i Stockholm Tyresö.

Villa med byggår 1968.

Renoverad stänkputsad fasadputs i vit kulör. Fasaden har återställts till ursprungligt skick och utseende likvärdiga material och metod.

Sockelputs är lagad och målad i svart klulör

Målningsarbete.

Takfot har blivit skrapad och tvättad  och slutligen målad i svart kulör.

Övrigt.

Samtliga ventilgaller ha ersatts med nya. Diverse trävirke i takfot har ersatts med nytt.

Vargvägen 13 131 50 Saltsjö Duvnäs Nacka

Renoverad fasadputs i Nacka Saltsjö-Duvnäs.

Villa byggår 1969.

Renoverad stänkputsad fasadputs i vår mörkaste kulör i när det gäller stänkputs. Sockelputs är målad i passande kulör.

Överhäng har blivit målad i svart kulör samt spolights har blivit monterade. Övriga armaturer har bytts ut eller renoverats.

Eklidsvägen 11 Tullinge Stockholm.

Utförd fasadrenovering i Tullinge Stockholm.

Radhus byggår 1963.

Radhus med spritputsad fasad. Renoverad fasad med utförande i spritputs. Fasadputsen har återställts till ursprungligt skick med både passande kulör och struktur. Fasaden har kalmålats samt målning av takfot har utförts.

Eklidsvägen 5 Tullinge Stockholm

Renoverad fasadputs i Tullinge Stockholm.

Byggår 1963.

Radhus med spritputsad fasad. Fasadputsen har renoverats och har återställts med passande struktur och kulör. Fasadputsen har målats med kalkfärg samt taktfot har målats.

Bandhagsvägen Stureby Stockholm.

Lagning av lokala skador samt kalkmålning av husvägg.

Takfot skrapas och målades i likvärdig kulör som övrigt.

Mindre putslagningar av äldre putsad gavelsida. Samtlig yta har spritputas efter putslagning för att återställa struktur som övrig fasadputs. Slutligen kalmålades renoverad fasadputs i likvärdig kulör.

 

Sandsborg 26 122 53 Enskede Stockholm.

Renoverad fasadputs i Stockholm Enskede.

Villa byggår 1921.

Takfot har skrapats och målats. Diverse fönster har kompletteringsmålats. Samtliga fönsterbleck ha erssatts med nya. Stuprör och omtag har bytts till nya. Övriga plåtdetaljer har fått en översyn och bytts ut vid behov

Fasaden är en äldre spritputsad fasaduts som renoverats och slutligen kalkmålats. Nya ventiler har monterats.

Sockelputs har putslagats och slutligen blivit målad.

Vinghästvägen 2 167 71 Bromma Stockholm.

Utförd fasadrenovering i Stockholm Bromma,

Villa byggår 1927.

Takfot har tvättats och skrapats samt målats. Diverse fönserbleck har bytts ut till nya. Plåttak över entredörr har tvättats samt skrapats och målats. Nya ventilgaller har monterats. Sidostycken av entretrappa har målats.

Renovering av fasadputs har utförts. Lös sittande fasadputs och sprickor har åtgärdats och slutligen stänkputsats med vit ädelputs. Tegelomfattning av ytterdörr har slammats samt målats i vit passande färg.

Husgrunden har rengjorts från gammal färg samt putslagats. Ny spritputs har påförts samt målning 2 ggr med en mellangrå sockelfärg.

Ryttmästarvägen 65 Vällingby Stockholm.

Renovering av fasadputs utförd i Vällingby Stockholm.

Kedjehus med byggår 1960.

Takfot och vindskivor har skrapats och målats. Övriga plåtdetaljer så som hängrännor och stuprör har fått en översyn och skrapats och målats. Tak över garage har skrapats och målats.

Fasadputsen har renoverats och stänkputsats med vit ädelputs. All lös sittande puts och sprickor har åtgärdats samt ny ytskiktsputs har påförts.

Nytt kanaltak monterades över altan. Insektnät vid takfot ersattes med nytt nät. Nya ventilgaller monterades.

Sockelputsen har lagats samt rengjorts och målats 2 gånger med svart sockelfärg.