Fasadputs Stockholm. Renoverad sockelputs i Danderyd.

Renoverad sockelputs i Danderyd Stockholm.

Villa med byggår 1976.

Renoverad slätputsad sockelputs i grå kulör. Sockelputsen har återställts till ursprungligt skick med ursrpungliga metoder.

Utfört arbete.

Löst sittande sockelputs har knackats bort samt sprickor har åtgärdats. Samtligt yta av sockel har tunnputsats innan målningarbete.

Målningsarbete.

Sockelputs har målats tre gånger med passande sockelfärg.

Övrigt om arbetsplats.

Arbetsplasten har städats. Sopor samt överblivit material har bortforslats till närmaste återvinningscentral.