Renoverad och målad sockelputs i Spånga Stockholm.

Renoverad och målad sockelputs i Spånga Stockholm.

Villa med tegelfasad som har byggår 1971.

Renoverad slätputsad sockelputs i svart antracit kulör  kulör. Sockelputsen har renoverats till sitt ursprungliga skick med tidtypiska metoder.

Utfört arbete.

Löst sittande sockelputs har knackats bort samt sprickor har åtgärdats. Samtligt yta av sockel genomgått kontoll samt lagning..

Målningsarbete.

Sockelputs har målats tre gånger med passande sockelfärg.

Övrigt om arbete.

Arbetsplasten har städats. Sopor samt överblivit material har bortforslats till närmaste återvinningscentral.

Vi är specialister på fasadputsning i Stockholm.