Enskede Ängsvägen

Byggår 1910.

Mindre skada putslagas. Fastigheten ligger i Gamla Enskede.

Parhus med äldre spritputsad fasad. Punktlagad skada i fasadputsen. Lös sittande puts knackades ned. Skadan är putsad och belagd med spritputs för att slutligen kalkmålas i likvärdig kulör.