Nynäsvägen 371 Gamla Enskede Stockholm

Flerfamiljshus Nynäsvägen 371 Enskede Stockholm.

Fasadrenovering utförd i Gamla Enskede. Takfot har skrapats och målats. Hörnfält och fönsterfält har kalkmålats vita.Fasadputsen har kalkmålats med en gråtonad kalkfärg. Sockelputsen målades i en svart kulör.

Renovering av tegeltak.

I samband med denna fasadrenovering renoverades taket. Papp och läkt byttes ut till nytt för att sedan beläggas med nya betongpannor. Samtliga plåtbeslag byttes ut. Nya detaljer gällande taksäkerhet monterades.