Fasadputs Bromma.

Fasadrenovering Bromma belägen i Södra ängby Stockholm.

Renoverad fasadputs i Bromma – Södra ängby. Södra ängby är ett område i Stockholm med många vackra hus med fasadputs.

Denna fasad har renoverats och återställd till ursprunglick skick och utseende. Ytskiktsputsning är utförd med vit ädelputs som har blivit stänkputsad och ger en knottrig struktur. Underdel av balkong samt tillhörande pelare har också stänkputsats med ädelputs.

Målningsarbete.

Målning av takfot samt underhållsarbete av fönster med komplettringskittning och målning. Sockelputs har lagats och målats.

Balkongräcke samt räcke vid betongtrappa har skrapats och rostskyddsbehandlats och slutligen målats i vit kulör.

Ytterdörr har omsorgsfullt sicklats och slipats för att behandlats med matt lack. Slutresultatet blev mycket bra.

Plåtarbete.

Nya fönsterbleck har måttanpassats och monterats på samtliga fönster i vit kulör med putsgavlar och rätta mått på djup.

 

Fasadputs i Bromma. Ett av Stockholms vackraste områden med fasader av puts.

Har ditt hus behov av fasadrenovering? Vi renoverar fasadputs i Bromma på alla typer av villor och flerfamiljshus. Kontakta oss redan i dag för mer information.