Södra Ängby

Fasadrenovering Bromma.

Renoverad fasadputs i Bromma – Södra ängby. Södra ängby är ett område i Stockholm med många vackra hus med fasadputs. Denna fasad har renoverats och återställd till ursprunglick skick och utseende. Ytskiktsputsning är utförd med vit ädelputs som har blivit stänkputsad och ger en knottrig struktur. Underdel av balkong samt tillhörande pelare har också stänkputsats med ädelputs.

Målningsarbete.

Målning av takfot samt underhållsarbete av fönster med komplettringskittning och målning. Sockelputs har lagats och målats.

Balkongräcke samt räcke vid betongtrappa har skrapats och rostskyddsbehandlats och slutligen målats i vit kulör.

Ytterdörr har sicklats och slipats för att behandlats med matt lack.

Plåtarbete.

Nya fönsterbleck har monterats på samtliga fönster i vit kulör.