Liljevalchs konsthall

Fasadputs i Stockholm.

Gatufasaden på Liljevalchs konsthall återställd till sin forna glans fram till årskiftet 2013 – 2014.

Fasadkompaniet AB fick det prestigefyllda uppdraget att vara med och renovera gatufasaden på Liljevalchshuset på Djurgården under 2013. Detta är en fasadrenovering som vi känner är speciell och ligger oss varmt om hjärtat att ha fått tagit del av.

Lite om Liljevalchs bakgrund.

Fastigheten Liljevalchs är blåklassad av  Stadsmuseet i Stockholm. Det innebär att fastigheten bedöms att ha högt kulturhistoriskt värde.

Liljevalchs huset är känt  sedan lång tid tillbaka som konsthall. Byggnaden byggdes mellan 1913 -1916 efter arkitekt  Carl Bergstens ritningar. Fastigheten vart färdigställd och invigdes 1916. Syftet med fastigheten var att göra konst mer tillgänglig för allmänheten. Fastigheten är belägen i kvarteret konsthallen. Gatuadressen är Djurgårdsvägen 60 på södra Djurgården.

Entreprenad fasadrenovering.

Arcona AB  ansvarade för upphandlingen av fasadentreprenör för renovering av gatufasaden på Liljevalchs huset. Uppdraget gick till Fasadkompaniet ab som har lång erfarenhet och gedigen kunskap om att utföra fasadrenoveringar i Stockholm.

Återställande av fasaden.

Uppdraget börjande med en sedvanlig analys av putsfasadens uppbyggnad. Putsuppbyggnaden på underliggande fasadtegel består av grundputsning samt ett genomfärgat kalkbruk som även har avfärgats med traditionell  kalkfärg. Fasaden rengjordes noggrant med tvättning. Skadade partier (bomputs) på fasaden knackades bort och lagades med ett noggrant utvalt kalkbruk. Slutligen avfärgades (målades)fasaden med traditionell kalkfärg i 5-7 skikt och avslutades med fixering med kalkvatten.